Education / Išsilavinimas

Šioje dalyje kandidatas pateikia informaciją apie savo išsilavinimą ir mokslo įstaigą.
  1. „Level of education“ – pasirinkti išsilavinimo lygį (vidurinis išsilavinimas – „secondary education“)
  2. „Official name of school“ – mokyklos / universiteto pavadinimas lietuvių kalba
  3. „Programme name“ – „high school“, jei tai vidurinė mokykla ar gimnazija; studijų programos pavadinimas, jei tai universitetas ar koledžas.
  4. „Expected graduation“ – mokyklos baigimo data
  5. „Country“ – šalis
  6. „Study language“ – pagrindinė kalba mokykloje (lietuvių, rusų, lenkų ir pan.)
  7. „Insert new block here“ – galima pridėti dar vieną mokslo įstaigą.