Home > Stojimo procesas > Valstybinės stojimo sistemos > Olandija: Studielink.nl > Studijų programų tvarka, keitimas ir atsisakymas

Studijų programų tvarka, keitimas ir atsisakymas

Olandijoje pasirinkimo tvarka nėra svarbi. Tai yra aktualu jau minėtoms studijų programoms su specialiais apribojimais, kadangi tokiu atveju, nesant kito pasirinkimo, bus pateiktas aukštesnio prioriteto prašymas.

Jeigu kandidatas nori atšaukti tam tikros studijų programos paraišką arba pakeisti ją į kitą, jis privalo apie tai pranešti savo FOX konsultantui, kuris įvykdys reikiamus pakeitimus. 

Labai svarbu yra tai, kad visos studijų programos, kurių buvo atsisakyta arba kurias norima pakeisti į kitas,  būtų pašalintos iš Studielink sistemos. Tai gali padaryti tiek pats kandidatas, tiek FOX administratoriai.. Jeigu stojantysis priimamas į universitetą ir nebūna atšaukęs savo paraiškos, universitetas jau gali paprašyti mokesčio už mokslą pirmam semestrui. Tai ypač galioja stojantiems į Hagos Universitetą. 


Siek svajonės! 

Mes rūpestingai padėsime.