Home > Specialybės > Biomedicinos mokslai > Gyvybės mokslai > Teismo medicina (kriminalistika) / Forensic

Teismo medicina (kriminalistika) / Forensic

Teismo medicina (teisės medicina) - medicinos ir teisės mokslų šaka, taikanti medicinos ir gamtos mokslų žinias teisėsaugos institucijų veikloje. Ji svarbi atliekant teismo medicinos ekspertizes.
KUR STUDIJUOTI UŽSIENYJEUniversity of Surrey
Chemistry with Forensic Investigation

University of Worcester
Forensic and Applied Biology
Forensic Psychology

University of Greenwich
Forensic Science
Forensic Science with Criminology
Science (Extended)

University of South Wales
Forensic Biology
Forensic Chemistry
Forensic Science
Forensic Science with Criminology
Forensic Accounting


University of Bedfordshire
Forensic Science

Coventry University
Forensic Investigations
Analytical Chemistry and Forensic Science
Biological and Forensic Sciences

University of Bradford
Chemistry for Forensic Sciences
Forensic Archaeology and Anthropology
Forensic Archaeology and Anthropology  4 years
Forensic Science
Forensic Science 4 years
Chemistry with Pharmaceutical and Forensic Science
Chemistry with Pharmaceutical and Forensic Science 4 years
Forensic and Medical Sciences
Forensic and Medical Sciences 4 years

University of Surrey
Chemistry with Forensic Investigation


SVAJOJI TAPTI KRIMINALISTU?


 


PLAČIAU APIE "FORENSIC SCIENCE"


FORENSIC SCIENCE = Teismo medicina + Kriminalistika

Teismo medicina (teisės medicina) - medicinos ir teisės mokslų šaka, taikanti medicinos ir gamtos mokslų žinias teisėsaugos institucijų veikloje. Ji svarbi atliekant teismo medicinos ekspertizes.

Teismo medicina apima beveik visas medicinos sritis. Išskiriama:
  •     Teismo medicinos biologija
  •     Teismo medicinos histologija
  •     Teismo medicinos traumatologija
  •     Teismo medicinos toksikologija
  •     Teismo medicinos tanatologija
  •     Teismo medicinos genetika
  •     Teismo medicinos citologija


Kriminalistika (lot. crimen - 'nusikaltimas', 'nusižengimas') – teisės mokslų disciplina apie metodus ir priemones tiriant, išaiškinant atskiras nusikalstamas veikas (netiriant nusikalstamumo - tokių veikų visumos), jų prevencijos, baudžiamojo persekiojimo (represyvias) priemones. Tikslas – išaiškinti, pateikti (tvirtus, tinkamus teisme) įrodymus apie padarytas veikas, jų išvengti arba kitaip užkirsti kelią nusikaltimams.


Kriminalistika yra savarankiška teisės mokslų disciplina, gimininga kriminologijai, su kuria dažnai yra painiojama (kriminologija yra mokslas apie nusikalstamumo (t. y. nusikaltimo kaip reiškinio bei jų visumos) priežastis, nusikaltėlio elgseną, asmenybę (pvz., kriminalinė etiologija), nusikalstamumo pasireiškimo formas (kriminalinė fenomenologija)). Abi disciplinos viena kitos atžvilgiu laikytinos pagalbinėmis baudžiamosios justicijos ir teisės mokslų kontekste.


ĮSIJAUSKSiek svajonės! 
Mes rūpestingai padėsime.