Home > Stojimo procesas > Stojimo etapai ir terminai

Stojimo etapai ir terminaiStojimo procesas susideda iš kelių etapų. 
Kiekvieno etapo metu reikia atlikti tam tikrus veiksmus laiku
Praleidus terminus rezultatas nėra garantuojamas, atsakymai ateina žymiai vėliau.


Pirmas etapas.
Reikia pateikti tinkamai užpildytą anketą su reikalingais dokumentais (motyvacinis laiškas, rekomendacijos, pažymių išrašas). 
  • Anglija iki sausio 10 d.
  • Danija iki kovo 10 d.
  • Olandija iki kovo 10d. 

Antras etapas
Reikia išlaikyti universitetų reikalavimus atitinkantį anglų kalbos testą (FOX arba IELTS, TOEFL).
Jei stoji į universitetą kur tinka valstybinis egzaminas, šį etapą praleidi. Tačiau jei bent vienas nepripažįsta valstybinio rezultato, tada būtinai reikia laikyti FOX ar IELTS.
  • iki birželio 1 d.


Trečias etapas
Priklausomai nuo universiteto, balandžio-liepos mėn. FOX stojimo sistemoje šalia kiekvienos studijų programos matysi pirminius atsakymus "conditional offer".
Tai reiškia jog tavo kandidatūra įvertinta ir tau reikia atitikti paskutinius reikalavimus - įkelti į anketą arba atsiųsti paštu brandos atestato išverstą ir notaro patvirtintą kopiją.

Bet kuriuo atveju skenuotą atestato originalą ir skenuotą atestato notariškai patvirtintą vertimą į anketą reikia įkelti per 3 dienas po atestato įteikimo.

Ar reikia atestato notariškai patvirtintą vertimo kopiją išsiųsti paštu universitetas praneš "conditional offer" laiške, kurį matysi anketos sistemoje.

Po brandos atestato įkėlimo/išsiuntimo paštu universitetas 1-4 savaičių bėgyje pateiks galutini atsakymą "unconditional offer". 

Jeigu viską atliksi laiku, galutinį atsakymą žinosi liepos mėn. pabaigoje.

Atlik veiksmus laiku. Stenkis.
Siek svajonės! 
Mes rūpestingai padėsime.