Home > Stojimo procesas > Valstybinės stojimo sistemos > Olandija: Studielink.nl > Kvietimas studijuoti: unconditional offer

Kvietimas studijuoti: unconditional offer

Dauguma universitetų kvietimus išsiuntinėja el. paštu. Kvietimai pirmiausia pasiekia administraciją ir tik tada būna persiunčiami kandidatui. 

Nėra nustatytos konkretaus termino kvietimų siuntimui. 

Kvietimai būna išsiunčiami, kai peržiūrimi ir pripažįstami tinkamais visi gauti dokumentai. Taigi, kuo anksčiau kandidatas sutvarko visus dokumentus pagal reikalavimus, tuo greičiau jis gaus kvietimą

Bendru atveju, Olandijos universitetai išsiųs kvietimus vos tik gavę paso ar asmens kortelės kopiją kartu su stojančiojo išrašais. Jeigu kandidatas gauna priėmimo laišką su sąlygomis („conditional offer“), jis gali būti interpretuojamas kaip normalus priėmimo laiškas („unconditional offer“), kadangi dažniausiai universitetas vėliau nebesiųs jokio kito laiško. Išimtys yra Amsterdamo ir Roterdamo universitetai. Pirmiausia jie privalo gauti visą pilną reikalaujamų dokumentų rinkinį tik po to gali išsiųsti kvietimą. 

Galų gale, svarbiausia yra tai, jog gavus priėmimo laišką su sąlygomis, visos pateiktos sąlygos turi būti įvykdytos, kad studentas būtų pilnai priimtas.


Siek svajonės! 

Mes rūpestingai padėsime.