Home > Stojimo procesas > Valstybinės stojimo sistemos > Jungtinė Karalystė: UCAS.com > Dokumentai teikiami vasarą po sausio 10 d. termino

Dokumentai teikiami vasarą po sausio 10 d. termino

Stojantiems į Jungtinę Karalystę reikia pateikti brandos atestatą (diplomą, pažymių lapas, bei baigiamųjų egzaminų rezultatus) bei dokumentą patvirtinantį anglų kalbos gebėjimus (IELTS, TOEFL, FOX testas). Universitetao reikalauja šių dokumentų kopijų, išverstų į anglų kalbą. Išverstų kopijų teisingumą turi patvirtinti notaras.Siek svajonės! 
Mes rūpestingai padėsime.