Home > Specialybės > Biomedicinos mokslai > Medicina ir sveikata > Reabilitacija ir terapijos

Reabilitacija ir terapijos

Meno terapijos / Therapeutic Arts
Meno terapija leidžia žmogui atskleisti savyje neatpažintas galimybes, talentus,...
Sporto terapija / Sport therapy and rehabilitation
Reabilitacija (angl. rehabilitation) dažniausiai naudojama kalbant apie ligonio ...
Radiologija / Radiotherapy
Radiologija mokslas apie jonizuojančiojo spinduliavimo poveikį organizmui ir jo ...
Kineziterapija / Physiotherapy
Kineziterapija (gr. κίνηση 'judesys' + θεραπεία 'gydymas') – viena pagrindinių r...
Kalbėjimo terapija / Speech Therapy
Kalbos sutrikimai – įvairūs nukrypimai nuo bendrinės kalbos normų. Kalbos sutrik...
Ergoterapija / Occupational Therapy
Ergoterapija, kartais vadinama kaip užsiėmimo terapija (angl. Occupational thera...
Hipoterapija / EquineTherapy
Hipoterapija (gr. arklys ir gydymas) - gydymas, kuriame naudojami arkliai. KUR...