Radiologija / Radiotherapy

Radiologija mokslas apie jonizuojančiojo spinduliavimo poveikį organizmui ir jo panaudojimą gydymui.

KUR STUDIJUOTIBirmingham City University
Diagnostic Radiography
Radiotherapy

University of Bradford
Diagnostic Radiography SVAJOJI TAPTI RADIOLOGU?
  PLAČIAU APIE MIKROBIOLOGIJĄ
Radiologija mokslas apie jonizuojančiojo spinduliavimo poveikį organizmui ir jo panaudojimą gydymui.


Radiologija – mokslas, tiriantis jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės poveikį organizmui ir jo panaudojimą gydymui. Radiologijos studijų programos tikslas – parengti radiologijos technologą, gebantį savarankiškai dirbti su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir pagalbine įranga, susijusiais su asmenų medicinine apšvita, atlikti medicinines radiologines (diagnostines ir gydomąsias) procedūras, užtikrinti atliekamų medicininių radiologinių procedūrų kokybę bei jų metu pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistais.


Medicinos fizika yra taikomosios fizikos sritis, susijusi su fizikinių technologijų ir metodų kūrimu bei taikymu labai aktualioje šiuolaikinės medicinos srityje – radiologijoje, siekiant maksimaliai užtikrinti protingą paciento apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.
ĮSIJAUSK