Home > Studijų kokybė > Dėstytojai ir studentai kuria ypatingą aplinką > Daugiau dėmesio kiekvienam studentui

Daugiau dėmesio kiekvienam studentui

Kiekvienas dėstytojas skaito paskaitas tik apie 30 studentų, o tai turi daug įtakos mokymo kokybei.
Glaudesni santykiai; kai dėstytojas turi mažiau studentų, jis gali skirti daugiau dėmesio kiekvienam jų,  jų problemoms, taip pat gali skirti daugiau laiko jiems išklausyti ir pagelbėti ar patarti. O štai Lietuvoje, paskaitą skaitydamas iškart, pavyzdžiui, 200 studentų, dėstytojas neturi laiko ir galimybių skirti pakankamai dėmesio kiekvienam iš jų. Galbūt daugumai studentų kyla daug klausimų, tačiau pristinga laiko atsakymams ar diskusijoms.