Home > Specialybės > Svarbios žinios > European Credit Transfer System

European Credit Transfer System

Kiekviena FOX universitetų siūloma studijų programa yra akredituota ir suteikia standartinį ECTS taškų skaičių. Būtent šios sistemos dėka studentai po 2 studijų metų Danijos koledže (AP laipsnis) gali tęsti studijas bet kurioje ES šalyje ir dar po 1 ar 1,5 metų įgyti bakalauro laipsnio diplomą. Jokių papildomų egzaminų dažniausiai nereikia, ECTS garantuoja studijų kokybę (studijų programa turi būti panaši, t.y. iš vadybos į dizainą pereiti neįmanoma).


Kas yra ECTS?
Studijuodamas Lietuvoje ar kitoje ES šalyje, už kiekvieną studijuotą ir išlaikytą dalyką gauni atitinkamą skaičių ECTS taškų.
Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) yra pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu tam, kad jis pasiektų programos tikslus, kurie turėtų būti apibrėžti studijų pasiekimais ir kompetencijomis, kurias turi įgyti studentas.
 
ECTS leidžia lengviau suprasti ir palyginti studijų programas tiek saviems, tiek ir užsienio studentams. ECTS skatina mainus ir akademinį pripažinimą.


Pagrindiniai ECTS bruožai
ECTS grindžiama susitarimu, kad 60 kreditų (Lietuvoje - 40 nacionalinių kreditų) atspindi vienerių mokslo metų nuosekliųjų studijų studento darbo krūvį.

Studentų darbo krūvis apima laiką, praleistą paskaitose, seminaruose, o taip pat laiką, kai studentas studijuoja ar dirba individualiai bei ruošiasi egzaminams, juos laiko ir t.t.

Kreditas taip pat suteikia galimybę įvertinti studijų pasiekimų kiekybę. Studijų pasiekimai yra kompetencijų rinkinys, rodantis, ką studentas žinos, supras ar gebės atlikti pasibaigus trumpam ar ilgam mokymo procesui. Kreditus ECTS sistemoje galima gauti tik atlikus tai, ko reikalauja programa, ir gavus atitinkamą studijų pasiekimų įvertinimą.
 

Studentams ECTS
  • užtikrina studijų užsienyje akademinį pripažinimą;
  • suteikia galimybę lankyti nuolatinių dėstomų dalykų užsiėmimus kartu su vietos studentais ir dalyvauti akademiniame priimančiosios institucijos gyvenime;
  • suteikia galimybę toliau studijuoti užsienyje. Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Studento pasiekimai vertinami vietiniu/nacionaliniu pažymiu arba balu. Siekiant padėti institucijoms konvertuoti studentų „parsivežtus“ įvertinimus yra sukurta ECTS pažymių skalė. ECTS naudojant kaip kreditų perkėlimo sistemą, greta nacionalinio pažymio yra rašomas ir ECTS pažymys.