Home > Specialybės > Menai > Vizualiniai

Vizualiniai

Produkto dizainas / Product Design
Product design is the process of creating a new product to be sold by a business...
Fotografija / Photography
Fotografija – vaizdų išsaugojimo technologija, naudojant mechaninius, cheminius ...
Modeliavimas / Model making
Modelis – įvairiose disciplinose, tai realaus reiškinio, proceso, struktūros, si...
Menų vadyba / Design, fashion management
Meno vadybos studijų programos tikslas yra parengti aukščiausios kvalifikacijos ...
Kūrybinės industrijos / Media Art
Kūrybinės industrijos – sintetinė veikla, reikalaujanti meninių, vadybinių, inte...
Reklamos ir medijų dizainas / Advertising Design
Reklama (pranc. réclame < lot. reclamo – rėkiu) – kaip objektas yra informaci...
Makiažas, grimas, šukuosena / Make-Up and Hair Design
Grimas (sen. it. grimo 'raukšlėtas') - aktoriaus veido bruožų pakeitimas teatre,...
Juvelyrikos, laikrodžių, brangakmenių dizainas / Gemmology , Horology, Jewellery and Silversmithing
Juvelyrika (iš ol. juweel 'brangakmenis') – taikomosios dekoratyvinės dailės šak...
Interjero dizainas / Interior design
Interjero dizainas – dizaino sritis, susijusi su viskuo, kas yra pastato erdvėje...
Iliustracija / Illustration
Iliustracija – (lot. iliustratio – vaizdus aiškinimas; vaizdavimas), grafikos kū...
Grafinis dizainas / Graphic, multimedia design
Grafinis dizainas – vizualinio turinio pateikimas įvairiomis meninėmis ir techni...
Žaidimų kūrimas / Games Design
Visų pirma čia visur kalba eina apie video žaidimus. Video žaidimas yra interakt...
Dailė / Fine art
Dailės rūšys gali būti skirstomos pagal kelias klasifikacijos sistemas. Vienas y...
Filmų kūrimas, kinas / Film studies
Kinas – kultūros sritis, apimanti kūrybinę, gamybinę, mokslinę, techninę, mokomą...
Mada, rūbų dizainas / Fashion design
Mada (pranc. mode iš lot. modus 'matas, būdas, taisyklė, paprotys, forma, apribo...
Renginių dizainas / Event Design
Dizainas (angl. design 'projektuoti; konstruoti') – plastinio meno šaka: įvairių...
Vizualinė komunikacija / Visual communication
Vizualinės komunikacijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos v...
Menas ir dizainas / Art and Design
Dizainas (angl. design 'projektuoti; konstruoti') – plastinio meno šaka: įvairių...
Architektūra / Architecture
Architektūra (iš graikų: αρχη = vyriausiasis, vadovaujantis ir τεκτων = statybin...
Animacija / Animation
Animacija yra spartus kintančių dvimačių ar trimačių iliustracijos ar modelių va...
Vizualiniai ir specialūs efektai / Special and visual effects
Specialieji efektai skirti sukurti tikrovės iliuzijai kino filme, reklamoje arba...