Home > Specialybės > Humanitariniai mokslai

Humanitariniai mokslai

Teologija ir religija /Theology and Religion
Religija – savita istoriškai susiformavusi konkrečios socialinės grupės išpažįst...
Filosofija / Philosophy
Filosofija (gr. φιλοσοφία < φιλο – „myliu“ + σοφία – išmintis) – mokslas apie...
Kalbos ir literatūra / Languages and literature
Pasaulio kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Kalbų šeima yra genetiškai ...
Istorija / History
Istorija (gr. `ἱστορία – žinios, paremtos tyrimu, aprašymu, pasakojimu), dabarti...
Archeologija / Archaeology
Archeologija (gr. αρχαιολογία 'senovės mokslas', iš gr. αρχαίος 'senas' + λόγος ...