Home > Specialybės > Menai > Vizualiniai > Dailė / Fine art

Dailė / Fine art

Dailės rūšys gali būti skirstomos pagal kelias klasifikacijos sistemas. Vienas yra skirstymas pagal dailės paskirtį į tris rūšis į vaizduojamąją dailę, monumentaliąją dailę ir taikomąją-dekoratyvinę dailę.
KUR STUDIJUOTI DAILĘUniversity of Worcester
Fine Art Practice

University of Southampton
Fine Art (3 years)

Arts University Bournemouth
Fine art

Birmingham City University
Fine Art

Southampton Solent University
Fine Art

University of South Wales
Art Practice

University of Bedfordshire
Fine Art

Coventry University
Fine Art
Fine Art and Illustration

University of Chichester
Fine Art


Hanze University of Applied Science
Fine Arts (Minerva Art Academy)
SVAJOJI TAPTI DAILININKU?
  


PLAČIAU APIE DAILĘ IR TAPYBĄ
Dailė – meno rūšis, skirstoma į vaizduojamąją (tapyba, grafika ir skulptūra) ir taikomąją – dekoratyvinę (keramika, tekstilė, oda, amatai, liaudies meistrų dirbiniai ir kt.). Skirtingai nuo kitų meno rūšių (muzikos, teatro, literatūros, kino) dailės kūriniai paprastai turi materialią – tūrinę formą. Tačiau XX a. atsiranda ir naujosios dailės formos, kurias galima apibrėžti kaip balansavimą ant meno ir nemeno ribos ir kurioms būdinga idėjų išraiška (akcijos, performansai). Terminas „dailė“ darosi per siauras apibrėžti gausius šiuolaikinio meno reiškinius ir dėl to daug kur jis pakeičiamas platesne „vaizduojamojo meno“ savoka.


Dailė atsirado seniai, dar priešistoriniais laikais. Seniausieji dailės dirbiniai yra datuojami maždaug 40 000 m. pr. m. e. Nuo seniausiųjų laikų iki pat XIX a. pagrindine dailės šaka buvo laikoma architektūra, visos kitos dailės šakos (tapyba, skulptūra, taikomoji – dekoratyvinė) ją tik papildė. Architektūriniai stiliai, savo ruožtu, darė įtaką kitoms dailės šakoms. Padėtis pasikeitė XIX a., kai architektūroje nebuvo sukuriama nieko nauja (iki dangoraižių atsiradimo), o tik kartojami ir varijuojami senieji stiliai (neobarokas, neogotika ir kt.), šiuo laikotarpiu pirmaujančia dailės šaka tampa tapyba.


Dailės klasifikavimas
Dailės rūšys gali būti skirstomos pagal kelias klasifikacijos sistemas.
Vienas yra skirstymas pagal dailės paskirtį į tris rūšis į vaizduojamąją dailę, monumentaliąją dailę ir taikomąją-dekoratyvinę dailę.
  • Vaizduojamoji dailė – skirta dekoratyviniams ir religiniams tikslams, apima tokias sritis kaip grafika, skulptūra ir tapyba.
  • Taikomoji-dekoratyvinė dailė – skirta praktiniam naudojimui: baldininkystė, dailioji tekstilė, juvelyrika, keramika, gintaras, kaulas, medžio, metalo, odos, stiklo dirbiniai ir pan.
  • Monumentalioji dailė – artima architektūrai: sienų tapyba, vitražas.
  • Taip pat dailė gali būti skirstoma pagal profesionalumą:
  • Tautodailė – savamokslių vietinių liaudies meistrų kuriami dirbiniai, glaudžiai susiję su liaudies pasaulėjauta, buitimi, papročiais, apeigomis.
  • Profesionalioji dailė – profesionalių amatininkų ir menininkų kuriami dailės kūriniai.


Dailininkas – žmogus, užsiimantis vaizduojamojo meno kūrimu ir jų pateikimu ant plokštumos ar paviršiaus. Dailininkai dar gali būti skirstomi į smulkesnes kategorijas:

Tapytojai – menininkai, tapantys dažniausiai aliejiniais arba akriliniais dažais ant drobės.

Grafikai – menininkai, dirbantys grafikos srityje. Jie užsiima grafinių, stilizuotų vaizdų perteikimu ant medžiagos arba kompiuterio monitoriuje.ĮSIJAUSK