Užduoties langas

„Are you only applying with Dream Foundation?“

Paspaudus ant užduoties, atsiranda langas, kuriame prašoma pateikti papildomą informaciją: kandidatas turi pažymėti atsakymą į pateiktą klausimą.
  1. „Not yet...“ – Dar nežinau
  2. „Yes...“ – Taip, tik su FOX (DF)
  3. „No...“ – Ne, su kitomis organizacijomis ar savarankiškai (tokiu atveju žemiau langelyje reikia tiksliai nurodyti, su kuo ar per kokią sistemą)
  4. „Other“ – Kita. Taip pat langelyje reikia įrašyti papildomą informaciją.