Home > Specialybės > Biomedicinos mokslai > Žemės ūkis, veterinarija, ekologija > Aplinkosauga, ekologija / Environmental Science, Ecology

Aplinkosauga, ekologija / Environmental Science, Ecology

Aplinkos apsauga (aplinkosauga) – natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio.KUR STUDIJUOTIUniversity of Worcester
Conservation Ecology
Ecology
Environmental Management
Environmental Science

University of Southampton
Master of Ecology (4 years)
Environmental Science

Coventry University
Environmental Health


Business Academy Aarhus
Environmental Management 
Agricultural and Environmental ManagementSVAJOJI TAPTI EKOLOGU?
  
PLAČIAU APIE APLINKOSAUGA
Aplinkos apsauga (aplinkosauga)
– natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

Visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje reguliuoja, pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą valstybėje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje nustato įstatymai (Lietuvoje – Aplinkos apsaugos įstatymas).Ekоlogija (graikiškai οίκος – namas, būstas + λόγος – mokslas, žodis) – mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, įskaitant tokius fizinius veiksnius (faktorius) kaip klimatas, geografinės sąlygos, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką.

Pasaulyje yra daug skirtingų gamtinių regionų su kiekvienam būdingais augalais ir gyvūnais. Visi gyvieji organizmai prisitaikę gyventi savo buveinėse arba gyvenamojoje aplinkoje (žr. adaptyvioji radiacija) ir yra susiję vienas su kitu. Be to jie labai priklauso nuo kai kurių aplinkos veiksnių (ekologiniai veiksniai):
  • Klimato veiksniai – temperatūra, vanduo, šviesa.
  • Edafiniai veiksniai – fizinės ir cheminės dirvožemio savybės.
  • Biotiniai veiksniai – kitų organizmų gyvybinė veikla.ĮSIJAUSK