Home > Apie FOX > FOX projektai > Konsultacijos > Anketos pildymas > Kontrolinis sąrašas paraiškos peržiūrai

Kontrolinis sąrašas paraiškos peržiūrai

Žemiau jus rasite kontrolinį sąrašą, kuris padės jums paraiškos tikrinimo metu.

1. Kursų skaičius
Ar studentas pasirinko tinkamą kursų skaičių? 
NB! Nepamirškite TEKO, UK, Nyderlandų,  Švedijos, Danijos universitetuose priimtų taisyklių!

2. Kursų pasirinkimas
Ar pasirinkti dalykai yra susiję? 
Ar studentai pasirinko tinkamą kursų lygį, atsižvelgiant į jų ankstesnį išsilavinimą?

3. Prioritetai
Ar prioritetai yra svarbūs šio studento paraiškai? 
Ar studentas tinkamai suteikė prioritetus? 
NB! Nepamirškite taisyklių dėl HZ, UCN, Copenhagen ir aukščiausių BAA kursų

4. Asmeninė informacija
Ar viskas atrodo teisingai? 
Ar studentas teisingai užpildė visus laukus?

5. Ankstesnis išsilavinimas
Ar studentas tinkamas kurso paraiškai užpildyti? 
Ar jis tinkamai parašė kvalifikacijos, kurią gaus, pavadinimą (valstybine kalba)?

6.  Kalbos
Ar studentai užrašė anglų kalbos testo rezultatą, jeigu jie jau išlaikė jį? 
Jeigu studentai kol kas nelaikė testo, ar jie parašė, kada ir kokį testą laikys? 
Ar testas, kurį jie išlaikė / laikys ateityje, tiks VISIEMS  kursams, į kuriuos jie pateikė paraiškas? 
Jeigu jie laikė kalbos testą, ar rezultatas yra patenkinamas?

7. Rekomendacijos
Jeigu  kandidatai turi pateikti rekomendacijas, ar jie pridėjo /paprašė jas?  
Ar rekomendacijos yra tinkamos (pvz., ne per trumpos,  teigiamos studento atžvilgiu ir t.t.)?

8. Motivacinis laiškas
Ar motyvacinis laiškas pakankamai ilgas? 
Ar jis apima pagrindinius dalykus? 
- Kodėl kandidatai pateikė paraišką?
- Ko jie nori iš šių studijų? 
- Kaip jų išsilavinimas padeda jiems tapti tinkamais kandidatais? 
- Kaip programa padės jiems pasiektų jų tikslų?

9. Dokumentai
Ar buvo pridėti visi reikalingi dokumentai?
Ar skenuotų dokumentų kokybė gera?
Ar daug puslapių turintys dokumentai išdėstyti tinkama tvarka? 
Jei pridėta asmens tapatybės kortelės kopija, ar yra abiejų kortelės pusių kopijos?
Ar galioja asmens tapatybės kortelė arba pasas? 
Jeigu kandidatas dar mokosi, ar pridėtas pažymių išrašas?
Ar ant išrašo yra parašas, data ir antspaudas?
Jeigu kandidatas jau baigė mokslo įstaigą, ar pridėti baigimo dokumentai  ir jų vertimai?
Jeigu kandidatas laikė kalbos testą, ar pridėta pažymą apie tai?
Ar galioja pažyma apie kalbos testo laikymą  (t.y. ar ji ne senesnė nei 2  m.)?

10. Papildomi reikalavimai
Ar jus patikrinote, jog kandidatai atitinka visus papildomus reikalavimus? 
Ar jie atitinka?
NB! Nepamirškite TEKO ir kitų menų srities studijų programos papildomos užduoties (portfolio)


Nepriimkite paraiškos, jei trūksta reikalingos informacijos  ar dokumentų arba jeigu jus nekonsultavote studentų dėl kursų pasirinkimo!