Home > Specialybės > Menai > Vizualiniai > Menų vadyba / Design, fashion management

Menų vadyba / Design, fashion management

Meno vadybos studijų programos tikslas yra parengti aukščiausios kvalifikacijos meno (kino, teatro, muzikos) vadybininkus.
KUR STUDIJUOTI MENŲ VADYBĄBirmingham City University
Design Management
Fashion Retail ManagementSVAJOJI TAPTI MENŲ VADYBININKŲ?
  PLAČIAU APIE MENŲ VADYBĄ

Meno vadybos studijų programos tikslas yra parengti aukščiausios kvalifikacijos meno (kino, teatro, muzikos) vadybininkus, gebančius vykdyti veiklą, susijusią su reikšmingų meninio gyvenimo reiškinių kūrimu (filmai, spektakliai, festivaliai ir kt.), administruojančius ir koordinuojančius nacionalinės ir tarptautinės reikšmės meno renginius ir iniciatyvas, gebančius sėkmingai valdyti viešojo ir privataus sektoriaus įmones, vykdyti veiklą kino, teatro ir muzikos srityse bei analizuoti ekonominius, politinius ir estetinius veiksnius, turinčius įtakos menui ir kultūrai.


Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių meninių įgūdžių lavinimas, kino, teatro ir muzikos vadybos įgūdžių kaupimas. Integruotai dėstomi vadybos teorijos ir praktikos dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius ir procesus, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai bei kolektyviai. Bendrųjų universitetinių dalykų studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai, vadybiniai, strateginiai ir kiti gebėjimai.


ĮSIJAUSK