Home > Specialybės > Biomedicinos mokslai > Medicina ir sveikata

Medicina ir sveikata

Medicina / Medicine
Medicina – (lot. ars medicinae - gydymo menas) mokslo ir praktikos visuma apie ž...
Klinikinė medicina / Clinical science
Klinikinės medicinos studijos tai puiki galimybė pačiam sudaryti studijų program...
Biomedicina / Biomedical science
Biomedicina - apibendrinta mokslų sritis mokslo klasifikacijoje, apimanti biolog...
Visuomenės sveikata / Public Health
Visuomenės sveikatos sauga – organizacinių, techninių, socialinių, ekonominių ir...
Širdies ir kraujagyslių mokslas / Cardiovascular and Respiratory Science
Širdis (lot. cor) – raumeninis, netaisyklingo kūgio formos, maždaug kumščio dydž...
Slauga / Nursing
Slauga – įvairaus amžiaus sveikų ir sergančių žmonių fizinė bei psichinė priežiū...
Paramedicina (greitoji pagalba) / Paramedic science
Greitosios medicinos pagalbos automobilis – automobilis, skirtas pervežti sergan...
Osteopatija / Osteopathy
Osteopatija – tai diagnostikos ir gydymo metodas, kai gydytojas osteopatas leng...
Optometrija / Optometry
Absolventai gebės panaudoti dalykines ir profesines žinias ne vien tik parinkdam...
Mityba, dietologija / Nutrition, dietetics, food science
Mityba – organizmo veiklos sritis, apimanti apsirūpinimą maisto medžiagomis, pra...
Fiziologija / Physiological Science
Fiziologija (gr. φύση, phýse „gamta“ ir λόγος, lógos „mokslas, protas“; gr.: φυσ...
Farmacija / Pharmacy
Farmacija – mokslas ir praktinė veikla, apimantys vaistinių medžiagų gavimą, lai...
Akušerija / Midwifery
Akušeris (rus. акушер) – sveikatos priežiūros specialistas, kuris rūpinasi nėšči...
Akupunktūra / Acupuncture
Akupunktūra (lot. acus – adata + punctura – (į)dūrimas) – gydymo metodas, paremt...