Home > Specialybės > Menai

Menai

Muzika ir garsas / Music and sound
Muzika (gr. μουσική (τέχνη) – musiké (téchne) – mūzų menas) – garsų menas, meniš...
Rašymas / Writing
Rašymas - kalbos perteikimas teksto pavidalu, naudojant ženklų arba simbolių rin...