Languages / Kalbos

Šioje dalyje kandidatas pateikia informaciją apie kalbų mokėjimą.
  1. „Native language“ – gimtoji kalba (šeimoje).
  2. „Foreign language“ – užsienio kalba.
  3. „Proficiency“ – kalbos mokėjimo lygis.
  4. „Studies / experience“ – kiek metų mokėsi kalbos.

A) Šioje vietoje reikia pasirinkti, kokį testą kandidatas planuoja laikyti ir kada. Arba pasirinkti, kokį testą jau išlaikė, kiek balų surinko, nurodyti testo laikymo datą.


Insert new language here – galima pridėti informaciją apie dar vieną kalbą.