Home > Studijų kokybė > Studijų programos ir metodai > Orientuotos į projektus ir grupinį darbą

Orientuotos į projektus ir grupinį darbą

Studijos, kur teorija derinama su projektais. Gautas žinias iš karto reikia pritaikyti praktikoje atliekant komandines ar individualias užduotis. Taip yra kiekvienoje studijų programoje.  
Paskaitoje dalyvauja ne daugiau nei 30 studentų. Dėstytojas skiria užduočių, o studentai dirba grupėmis:  ieško informacijos internete ar knygoje, atlieka praktines užduotis kompiuteriu ar laboratorijoje.
Darbo aptarimo metu  dėstytojas nurodo diskusijos kryptį, o studentai patys prieina prie išvadų.
Taigi mokomasi ne mintinai, o per praktiką, stengiantis suprasti pačią dalyko esmę – taip įgytos žinios išlieka galvoje visam laikui.