Mokymosi stiliai Danijoje

Danijos aukštąjį mokslą charakterizuoja inovaciniai mokymosi metodai ir neformali mokymosi aplinka sukurta skatinti kūrybingumą, saviraišką, analitinį bei kritinį mąstymą.

CHARAKTERISTIKA:
  • Į studentus orientuotas mokymasis ir atviri debatai paskaitų bei seminarų metu
  • Glaudus bendradarbiavimas tarp studentų ir dėstytojų
  • Tradicinės paskaitos sujungtos su projektiniais darbais atliktais su dėstytojais-konsultantais
  • Aktyvus dalyvavimas ir problemų sprendimas yra svarbesnis už pasyvų klausymą
  • Susitelkimas ties naujų žinių ir mokymosi pavertimu naujoviškais sprendimais

TU ĮGYSI:
  • Aukštos kokybės komunikacinius ir tarpasmeninius gebėjimus
  • Gebėjimus dirbti analitiškai ir kūrybingai problemų sprendimo aplinkoje
  • Gebėjimus dirbti savarankiškai bei efektyviai kaip komanda
  • Tarptautinio pripažinimo kvalifikaciją
  • Tarptautinį profilį – ir puikų pagrindą tavo ateities karjerai