Checklist / Užduotys

Šioje anketos dalyje kandidatas mato užduotis, kurias turi atlikti.

  1. „References“ – kandidatas turi įkelti rekomendaciją.
  2. „Passport“ – kandidatas turi įkelti paso kopiją.
  3. „Proof of English...“ – kandidatas turi išlaikyti anglų kalbos testą.
  4. „Secondary education diploma“ – kandidatas turi įkelti brandos atestato kopiją.
  5. „Tanslation...“ – kandidatas turi įkelti brandos atestato vertimą.
  6. „Are you only...“ – kandidatas turi pažymėti, ar stoja padedamas tik FOX (DF), ar padedamas kitų organizacijų, ar pats pildo UCAS, Studielink, Optagelse. 

Labai svarbu, kad kandidatas nurodytų minėtus dalykus, nes nuo to labai priklauso administravimo kokybė. Visose valstybinėse sistemose gali būti sukurta tik viena kandidato anketa; jei kita organizacija jau sukūrė ar kurs dar vieną, sistema automatiškai panaikins vieną anketą.

Paspaudus ant užduoties, atsiranda langas, kuriame prašoma pateikti papildomą informaciją: kandidatas turi pažymėti atsakymą į pateiktą klausimą.