Documents / Dokumentai

Šioje anketos dalyje kandidatas turi įkelti reikiamus dokumentus.

Labai svarbu, kad studentų įkeliami dokumentai būtų kokybiški: kopija turi būti pakankamai geros kokybės, kad ją būtų galima įskaityti; dokumentai turi būti sutvarkyti; jei juos sudaro daug puslapių, šie turi būti sudėlioti tinkama tvarka.

Įsitikinkite, kad ant visų vertimų yra antspaudai, parašai, data ir kad yra visi lapai!


Reikiami dokumentai:
  1. Paso arba tapatybės kortelės (abiejų pusių) kopija.
  2. Pažymių išrašas.
  3. Rekomendacijos (jei mokytoja negali pateikti jos internetu).
  4. Papildomi dokumentai (pagyrimų raštai, dalyvavimo olimpiadose pažymėjimai ir pan.)
  5. Brandos atestato (originalo ir notaro patvirtinto vertimo) kopija.

Dokumentai įkeliami paveiksliuko arba PDF formatu. Pageidautina, kad vieno failo dydis neviršytų 4 Mb.
  • „File name“ – galima failą atitinkamai pavadinti (pvz., „High school diploma“, „Grade transcript“)
  • „Choose file“ – galima įkelti failą iš kompiuterio.
  • „Upload new file“ – reikia paspausti, kad prasidėtų įkėlimo procesas.