Reikalinga kandidato informacija

Kad įvestų savo paraišką į UCAS sistemą, stojantysis turi pateikti šią informaciją: 
  • Bendra informacija (gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas). 
  • Įgytas išsilavinimo laipsnis ir/arba kvalifikacija, kurią stojantysis įgys pabaigęs. 
  • Kokius valstybinius egzaminus stojantysis laikė (arba laikys, jei dar nebaigė mokyklos). 
  • Išrašas, kuriame nurodyti visi dalykai, kurių kandidatas mokėsi vidurinėje mokykloje kartu su galutiniais įvertinimais, jeigu jie jau yra prieinami. 
  • Prognozuojamas įvertinimų vidurkis. 
  • Rekomendacinis ir motyvacinis laiškai (šie yra pakankamai svarbūs JK universitetams). 
  • Jeigu kandidatas jau išsilaikė kalbos patikrinimo testą, jo rezultatai taip pat turi būti pridedami prie paraiškos. 
  • Ir galiausiai studijų programų, kurioms kandidatas nori pateikti paraiškas, sąrašas.

Siek svajonės! 
Mes rūpestingai padėsime.