Home > Specialybės > Humanitariniai mokslai > Kalbos ir literatūra / Languages and literature

Kalbos ir literatūra / Languages and literature

Pasaulio kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Kalbų šeima yra genetiškai susijusių, t. y. iš vienos prokalbės kilusios kalbos. Kai kuriose kalbų šeimose, sistemiškai lyginant atskiras kalbas, galima iki tam tikro lygio šią prokalbę rekonstruoti.
KUR STUDIJUOTI KALBASUniversity of Surrey
Business Management and English for International Communication
Business Management and French
Business Management and German
Business Management and Spanish
English for International Communication
English Literature and English for International Communication
English Literature and French
English Literature and German
English Literature and Spanish
French
French and English for International Communication
French and German
French and Spanish
German
German and English for International Communication
German and Spanish
Liberal Arts and Sciences
Spanish
Spanish and English for International Communication
Translation and French
Translation and German
Translation and Spanish
Creative Writing
English Literature

University of Worcester
English Language Studies
English Literary Studies

University of Southampton
English Literature, Language and Linguistics (3 years)
English (3 years)
English and French (4 years)
English and German (4 years)
English and History (3 years)
English and Music (3 years)
English and Philosophy (3 years)
English and Spanish (4 years)
Film and English (3 years)
Language and Society (4 years)
Language Learning (4 years)
Languages and Contemporary European Studies (4 years)
Languages and Contemporary European Studies (English) (International applicants only) (3 years)
Modern Languages (4 years)
Applied English Language Studies (International applicants only) (3 years)
Languages and Contemporary European Studies (4 years)
Languages and Contemporary European Studies (English) (International applicants only) (3 years)
Applied English Language Studies (International applicants only) (3 years)
Languages and Contemporary European Studies (English) (International applicants only) (3 years)
Modern Languages- French Studies
Modern Languages- German Studies
Modern Languages- Linguistic Studies
Modern Languages- Spanish, Portuguese & Latin American Studies

Birmingham City University
Creative Writing with English
English
English and Creative Writing
English and Drama
English and Media
English Language with English Literature
English Literature
English Literature and English Language Studies
English Literature with English Language Studies

Southampton Solent University
English
English and Advertising
English and Creative Writing
English and Film
English and Magazine Journalism
English and Media
English and Public Relations
English and Screenwriting

University of Greenwich
Creative Writing and English Literature
Creative Writing
Drama and English Literature
English Language and Literature
English Literature
History and English
Philosophy and Creative Writing
Philosophy and English Literature
English Language and English Language Teaching (ELT)

University of South Wales
Scriptwriting
English and Creative Writing
Creative and Professional Writing
English
English Literature
English and History
English with TESOL
Professional Welsh with English

University of Bedfordshire
English Studies
English and Theatre Studies
English Language and Linguistics
English Language Studies with TEFL

Coventry University
English
English and Creative Writing
English and Teaching English as a Foreign Language
Languages for Business
Spanish
Spanish and English
Spanish and International Relations
Spanish and Business
Spanish and TEFL
French
French and English
French and Spanish
French and International Relations
French and Business
French and TEFL

University of Chichester
English
English & Creative Writing


Rotterdam Business School
International Business and Languages

HZ University of Applied Science
International Business and Languages

Avans University of Applied Science
International Business and Languages

Stenden University of Applied Science
International Business & Languages

University of Southern Denmark
BA in business, language and culture (Chinese)
BA in modern languages and intercultural communication SVAJOJI TAPTI LINGVISTIKOS SPECIALISTU?
  PLAČIAU APIE KALBAS
Kalba – lingvistinių ženklų sistema.
Svarbiausia kalbos paskirtis – būti žmonių bendravimo priemone, atlikti komunikacinę funkciją. Kiekvienos tautos kalba yra jos kultūros, literatūros kūrimo priemonė (estetinė funkcija), tautos savimonės, tautos vertybių – būdo, papročių, mąstymo išraiška. Joje sukaupta tautos istorija, psichologija (reprezentacinė funkcija). Kalboje atsispindi santykiai su kitomis tautomis.

Pasaulio kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Kalbų šeima yra genetiškai susijusių, t. y. iš vienos prokalbės kilusios kalbos. Kai kuriose kalbų šeimose, sistemiškai lyginant atskiras kalbas, galima iki tam tikro lygio šią prokalbę rekonstruoti.

Tiek praeityje, tiek šiuo metu egzistuoja hipotezės, pagal kurias atskiras kalbų šeimas galima jungti į dar didesnius vienetus, vadinamasias makrošeimas (pvz., nostratinės kalbos, eurazinės kalbos, Dene-Kaukazo. Šios hipotezės iki šiol nesusilaukė tyrinėtojų daugumos palaikymo.


Pasaulio kalbos
Pasaulyje, įvairiais skaičiavimais, yra nuo 3000 iki 6000 šnekamųjų kalbų. Kalbančiųjų tomis kalbomis skaičius labai skiriasi – nuo kinų kalbos, kurią vartoja virš milijardo žmonių ir nykstančių kalbų, kuriomis šneka vos keletas žmonių.

Paprastai kalba yra tam tikros vienos tautos kalba. Tačiau yra kalbų, kurias vartoja kelios tautos, net kelios valstybės.

Daugelį žmonių šnekamųjų kalbų (be jų dar yra dirbtinės kalbos) galima priskirti tam tikrai kalbų šeimai ir grupes. Į šeimas kalbos skirstomos pagal jų giminiškumą, t. y. į vieną šeimą patenka iš vienos prokalbės išsivysčiusios kalbos. Ši prokalbė retai yra tiesiogiai žinoma, kadangi daugelis kalbų turi trumpą rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotą istoriją. Nepaisant to naudojant lyginamuosius metodus tokios prokalbės bruožus galima atkurti pagal dabartines kalbas, naudojantis rekonstrukcijos metodu dar XIX a. sukurtu August Schleicher. Pavyzdžiui, indoeuropiečių prokalbė yra atkurta rekonstrukcijos būdu (nes ja buvo šnekama dar prieš rašto atsiradimą). Kalbos, kurių nepavyksta priskirti nei vienai kalbų šeimai, vadinamos izoliuotomis.

Kalbų šeimos skirtomis į grupes ir pogrupius pagal kalbų giminiškumo laipsnį (pvz., lietuvių kalba yra indoeuropiečių kalbų šeimos baltų grupės rytų baltų pogrupio kalba).ĮSIJAUSK