Zoologija / Zoology


Zoologija (gr. zoon – gyvūnas, logos – mokslas) – biologijos šaka, tirianti gyvūnus.


KUR STUDIJUOTIUniversity of Southampton
Zoology (3 years)
Biology/Zoology with Foundation Year (4 years)


University of Greenwich
Animal Conservation and Biodiversity
Animal Management
Applied Animal Behavioural Science and Welfare
Equine Management
Equine Sports Therapy and Rehabilitation


SVAJOJI TAPTI ZOOLOGU?
  PLAČIAU APIE ZOOLOGIJĄ

Zoologija (gr. zoon – gyvūnas, logos – mokslas) – biologijos šaka, tirianti gyvūnus.


Atskiras gyvūnų grupes nagrinėja smulkesnės zoologijos šakos:
 • protozoologija – tyrinėja vienaląsčius,
 • entomologija – vabzdžius,
 • malakologija – moliuskus,
 • akarologija – erkes,
 • arachnologija – vorus,
 • ichtiologija – žuvis,
 • herpetologija – varliagyvius ir roplius,
 • ornitologija – paukščius,
 • teriologija – žinduolius.
 • Be to, zoologija dar skirstoma į atskiras disciplinas:
 • bestuburių zoologija,
 • stuburinių zoologija,
 • zoologijos sistematika.
 • Bendrosios zoologijos disciplinos yra:
 • morfologija,
 • anatomija,
 • fiziologija,
 • genetika,
 • embriologija,
 • ekologija,
 • zoogeografija,
 • paleontologija ir kt.


Zoologijos istorija
Pirmasis žinias apie gyvūnus aprašė ir susistemino Aristotelis (384–322 m. pr. m. e.). Jis visus tuo laiku pažįstamus gyvūnus suskirstė į dvi grupes: turinčius kraują ir bekraujus. Pirmajai grupei jis priskyrė žinduolius, paukščius, roplius ir amfibijas, banginius ir žuvis. Bestuburius jis suskirstė į keturias grupes: galvakojus, vėžiagyvius, moliuskus ir vabzdžius. Tuo tarpu vabzdžius dar suskirstė į vabzdžius, voragyvius ir kirmėles. Aristotelio sistema buvo netobula, tačiau išsilaikė iki renesanso. Be to, daugiau dėmesio buvo skiriama aukštesniesiems gyvūnams, o bestuburiais nelabai domėtasi. Vėliau zoologija ėmė sparčiai vystytis, nes prasidėjo kelionės, buvo atrandama ar atvežama įvairių gyvūnų rūšių, todėl jų pažinimas tapo būtinas.

 • 1578 m. šveicaras K. Gesneris išleido stambų veikalą „Gyvūnų istorija".
 • A. Levenhukas (1632–1723) išrado mikroskopą.
 • M. Malpigijus (1624–1694) tyrė viščiuko embrioninį vystymąsi ir šilkverpių sandarą.
 • Džonas Rei (1627–1705) – sistematikos pradininkas, pateikė rūšies sąvoką.
 • Karlas Linėjus (1707–1778) – sukūrė mokslinės klasifikacijos pricipus. Be to, 1735 m. išleido labai svarbų leidinį „Gamtos sistema".
 • Žoržas Kiuvjė (1769–1832) patobulino zoologijos klasifikaciją.
 • 1825 m. prancūzų zoologas ir anatomas A. Blenvilis pasiūlė tipo, kaip aukščiausio sistematinio vieneto, sąvoką.


ĮDOMYBĖSSiek svajonės! 
Mes rūpestingai padėsime.