Home > Specialybės > Fiziniai mokslai > Gamtos mokslai

Gamtos mokslai

Okeanografija / Oceanography
Okeanografija – okeanologijos ir hidrografijos šaka, tirianti konkrečių vandenyn...
Geologija / Geology
Geologija (graik. γέω- 'Žemė' + λόγος 'logos' – mokslas) – mokslas apie žemę, jo...
Geografija / Geography
Geografija gr. γεωγραφία geographia, žodis kilęs iš gr. geo- (γεω-) „žemė“ ir gr...
Fizika / Physics
Fizika (graikiškai φυσικός (physikos): natūralus, φύσις (physis): gamta) – gamto...
Chemija / Chemistry
Chemija (gr. χημεία > chymos – skystis) – mokslas apie cheminius elementus be...
Astronomija / Astronomy
Astronomija – mokslas, apimantis reiškinių, esančių už Žemės ir jos atmosferos, ...