Home > Specialybės > Technologiniai mokslai > Inžinerija > Inžinerijos vadyba / Engineering Management

Inžinerijos vadyba / Engineering Management

Vadyba yra empiriškai stebimas organizacijos valdymas bei specialioji (konkrečioji arba praktinė) disciplina, nagrinėjanti organizacijos valdymą ir kontrolę.KUR STUDIJUOTI INŽINERIJOS VADYBĄUniversity of Greenwich
Engineering Business Management (Extended)
Engineering Business Management


Fontys University of Applied Science
Industrial Engineering & Management
Logistics Management Engineering


Saxion University of Applied Science
Textile Engineering & Management

VIA University College
Global Business Engineering

University of Southern Denmark
Global Management and Manufacturing SVAJOJI TAPTI INŽINERIJOS VADYBININKU?
  PLAČIAU APIE INŽINERIJOS VADYBĄ
Inžinerija – disciplina ir profesija, praktiškai pritaikanti fizikos, chemijos, matematikos, medžiagos mokslo, matematinio modeliavimo (o bioinžinerija biologijos), ekonomikos bei praktinės veiklos žinias įvairiose technikos sferose – statinių ir tiesinių (kelių, laivybos ir drėkinimo kanalų, ryšio linijų ir pan.), įrengimų, mašinų ir kitokių įtaisų, technologinių sistemų ir procesų projektavime, kūrime, derinime, remontavime ir panašiai.

Vadyba yra empiriškai stebimas organizacijos valdymas bei specialioji (konkrečioji arba praktinė) disciplina, nagrinėjanti organizacijos valdymą ir kontrolę. Tarp tipinių vadybos užduočių yra:
strateginis planavimas; ilgalaikių rėminių koncepcijų strateginėms veiklos sritims nustatymas
veiksmingų sisteminių struktūrų sukūrimas, diegimas ir palaikymas, pvz., planavimo ir kontrolės sistemos, organizacinė struktūra.ĮSIJAUSK