Home > Šalys > Danija > Kodėl verta studijuoti Danijoje? > Mąstyk. Žaisk. Dalyvauk. > Projektinis darbas ir į problemas orientuotas mokymasis

Projektinis darbas ir į problemas orientuotas mokymasis

Būdamas Danijos studentu tu lankysi paskaitas, savarankiškai studijuosi bei darysi projektus – savarankiškai ir studentų grupėse. Tokie projektai reikalauja laisvo mąstymo, iniciatyvos bei kūrybingumo. Jie taip pat išmokys tave panaudoti naujas žinias sudėtingų problemų sprendimui.

Be projektinių darbų Danijos profesoriai dažnai turi patirties, kaip dirbantys specialistai ir siūlo studentams neįvertinamas praktines perspektyvas. Taip pat daugelis Danijos mokymosi institucijų bendradarbiauja su vietinėmis kompanijomis ir viešosiomis organizacijomis mokslinių tyrimu tikslais, todėl daugelis programų įtraukia praktiką bei darbo patirtį.