Home > Specialybės > Technologiniai mokslai > Inžinerija > Energetikos inžinerija / Energy engineering

Energetikos inžinerija / Energy engineering

Energetika (iš lot. energia arba gr. Ενεργεια), arba energijos politika – valstybės ekonominės veiklos sritis, apimanti visus energetikos sektorius.


KUR STUDIJUOTI ENERGETIKOS INŽINERIJĄ UŽSIENYJEUniversity of South Wales
Renewable Energy Systems
Sustainable Energy Science

Coventry University
Oil, Gas and Energy Management


Avans University of Applied Science
Environmental Science for Sustainable Energy and Technology

University College of Northern Denmark
Energy TechnologySVAJOJI TAPTI ENERGETIKOS INŽINERIU?
  


PLAČIAU APIE
ENERGETIKOS INŽINERIJĄ
Energetika
(iš lot. energia arba gr. Ενεργεια), arba energijos politika – valstybės ekonominės veiklos sritis, apimanti visus energetikos sektorius, susijusius su energijos ištekliais ir įvairių energijos rūšių gamyba, energetikos sistemų objektų ir įrenginių eksploatavimu:
 • elektros energetika,
 • hidroenergetika,
 • branduolinė energetika,
 • šiluminė energetika,
 • centralizuotas šilumos tiekimas

Įmonių ir įrenginių, skirtų įvairių energijos išteklių visuma:
 • gavybai
 • gamybai
 • transformavimui
 • perdavimui
 • skirstymui
 • vartojimui .

Ekonominė veikla energetikos sektoriuje – tai energetinių medžiagų ir produktų (nafta, gamtinės dujos, anglys, vietinis kuras, atsinaujinantys energijos ištekliai):
 • žvalgyba;
 • išgavimas;
 • perdirbimas;
 • gamyba;
 • saugojimas;
 • transportavimas;
 • perdavimas;
 • paskirstymas;
 • prekyba;
 • rinkodara;
 • realizacija.


ĮSIJAUSK