Home > Studijų kokybė > Ugdomos asmeninės savybės > Pasitikėjimas savimi

Pasitikėjimas savimi

Nuo šios savybės priklauso mūsų sėkmė. tai mūsų teigiamo mąstymo išraiška. jei tikime savo jėgomis, tai rodo pakili mūsų nuotaika, eisena, netgi akys.

Studijos užsienyje – tai puiki pasitikėjimo savimi mokykla. Tau reikia prisiimti atsakomybę ir spręsti kylančias problemas. Kiekviena įveikta problema prideda balų į pasitikėjimo savimi taupyklę. Supratimas, jog gali rasti bendrą kalbą su bet kuriuo žmogumi, jog gali rasti išeitį iš bet kokios padėties, išlaisvina Tave, augi kaip asmenybė.

Jau seniai vyrauja įsitikinimas, kad „tikrieji” gebėjimai lemia mūsų gyvenimo sėkmingumą tik ~20 %, t. y. mūsų intelekto koeficientas (angl. IQ) lemia tik 20 %. Ironiška? Juk iš tiesų tik nuo jo priklauso, kaip greitai mes galime atlikti užduotį, parengti ataskaitą, sumodeliuoti gyvenimišką situaciją kompiuteryje ir pan. Visi sutiks, kad aukštesnio IK programuotojas geba programuoti greičiau ir kokybiškiau. Tačiau jis nebūtinai yra laimingiausias ir uždirbantis daugiausia.

Likę 80 % tenka vadinamajam emociniam intelektui (angl. EQ). Jis apima žmogaus gebėjimą bendrauti, valdyti save, įsijausti į kitų asmenų būsenas, pasitikėjimą savimi – taigi viską, kas susiję su emocijų supratimu, valdymu plačiąja prasme. Visa tai įgyjama tik per praktiką. Studijuodamas užsienyje esi išstumtas iš komforto zonos, todėl emocinio intelekto tobulėjimo etapus pereini daug greičiau.