Home > Specialybės > Technologiniai mokslai > Inžinerija > Medicinos inžinerija / Medical Engineering

Medicinos inžinerija / Medical Engineering

Medicinos inžinieriaus (biofiziko) bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biofiziko arba bioinžineriaus darbą.
KUR STUDIJUOTI MEDICINOS INŽINERIJĄ UŽSIENYJEUniversity of Surrey
Medical Engineering

University of Southampton
Healthcare Science (Audiology) (3 years)

University of Bradford
Clinical Technology 3 Years
Medical Engineering 3 Years
Medical Engineering 4 years
Healthcare Science - Clinical Engineering 3 YearsSVAJOJI TAPTI MEDICINOS ĮRANGOS INŽINERIU?
  


PLAČIAU APIE MEDICINOS INŽINERIJĄ
Medicinos inžinieriaus (biofiziko) bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biofiziko arba bioinžineriaus darbą. Asmuo, įgijęs biofizikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
  • gebėti rinkti ir apdoroti informaciją apie organizmo fiziologinių sistemų būseną, vertinti biofizikinius procesus bei jų sąveikas, vykstančias fiziologinėse sistemose, taikyti tradicinių fizikos, chemijos, biologijos bei kitų fundamentaliųjų mokslų žinias kuriant, tobulinant bei aptarnaujant šiuolaikinę medicininę ir kitokią aparatūrą, diegti šiuolaikines informacines technologijas, naudoti bei aptarnauti jas klinikinėje praktikoje, dirbti su genetinėmis pasaulio bazėmis;
  • žinoti matematinio modeliavimo, analizės metodus, medicininę informatiką, genetikos taikomas priemones, biomechanikos uždavinius, medicininius instrumentus, ergonomikoje taikomus metodus, asmens sveikatos sistemas (diagnostika ir monitoravimas, ambulatorinė technika), taikomosios inžinerijos problemas, medicininių gydymo ir diagnostikos instrumentų dizainą, apsaugos bioinžineriją;ĮSIJAUSK