Moderni aplinka

Visi universitetai yra įdomios architektūros, projektuoti siekiant kuo didesnio mokymo(si) vietos patogumo ir patrauklumo.
Tai jauki ir pažangi aplinka studijoms, atspindinti veržlumo dvasią. Universitetai – tarsi šiuolaikinės pažangos centrai.
Yra daug jaukių kampelių, kur galima netrukdomai mokytis.
Su specialiomis kortelėmis į universiteto patalpas gali patekti 24 val. per parą, gali naudotis biblioteka, kompiuteriais ir kita technika.
Studentai neretai prieš egzaminus ar projektų pabaigoje didžiąją laiko dalį praleidžia universitetuose – tam yra tinkamos sąlygos:  galima naudotis juose esančiais šaldytuvais, dušais, multimedija. Kai kurie universitetuose beveik gyvena, nuolat besimokydami, bendraudami ir vykdydami įvairius projektus.