Home > Šalys > Danija > Studijų sistema > Aukštojo mokslo įstaigų tipai

Aukštojo mokslo įstaigų tipai

Akademijos, institutai, universitetiniai koledžai – tai skirtingų pavadinimų, tačiau iš esmės vieno tipo aukštojo mokslo institucijos, kurios suteikia menų (BA) ir mokslo (BSc) bakalauro laipsnius (tiesiogiai arba akademinis profesinis (AP) išsilavinimas + papildomos bakalauro studijos). Šio tipo institucijos derina teorinį mokymą(si) su praktika. Paprastai siūlomi tokių sričių kursai kaip, pavyzdžiui, verslo, IT, dizaino ir turizmo, inžinerijos ir architektūros. Studentai paruošiami įžengti į realų darbo pasaulį savo pasirinktos profesijos srityje. Stažuotės yra viena iš šių kursų dalių.


Universitetai
Danijos universitetai, kaip ir daugelis universitetų Europoje, derina studijas su moksliniais tyrimais. Universitetuose studentai gali studijuoti bakalauro ir magistro lygiu. Esama įvairiausių kursų: nuo tradicinių mokomųjų dalykų iki modernių, naujoviškų tarpdisciplininių kursų.