Home > Stojimo procesas > Valstybinės stojimo sistemos > Jungtinė Karalystė: UCAS.com

Jungtinė Karalystė: UCAS.com

Jungtinės Karalystės valstybinė stojimo administravimo sistema
Paraiškos į JK universitetus keliauja per valstybinę priėmimo sistemą – UCAS

Reikalinga kandidato informacija
Kad įvestų savo paraišką į UCAS sistemą, stojantysis turi pateikti šią informac...
Studijų programos
Kiekvienas studentas gali pateikti paraiškas tik 5 studijų programoms, ir pasir...
Terminai
Pagrindinis paraiškų teikimo terminas į JK yra sausio 10 d. Nemažai studijų pro...
Dokumentai teikiami vasarą po sausio 10 d. termino
Stojantiems į Jungtinę Karalystę reikia pateikti brandos atestatą (diplomą, pažy...
Anglų kalbos gebėjimai
Dauguma JK universitetų priima įvairių anglų kalbos testų pažymėjimus, o kai ku...
Pasirinkimai UCAS sistemoje
Štai čia yra gana painus momentas. Kai jūs pateikiate paraišką į JK, iš jūsų yra...
Kada kandidatai turės prieigą prie savo paskyrų?
Paskyros bus perleidžiamos studentams po to, kai jie priims galutinius sprendimu...
Kvietimas studijuoti: (un)conditional offer
Dauguma JK universitetų kvietimus atsiunčia gana greitai (už keleto savaičių po...