Home > Stojimo procesas > Valstybinės stojimo sistemos > Danija: Optagelse.dk > Danijos valstybinė stojimo administravimo sistema

Danijos valstybinė stojimo administravimo sistema

Danijos valstybinė priėmimo į studijas sistema yra Optagelse. Ji gali būti prieinama internete, adresu http://www.optagelse.dk/. 
Universitetams administruoti stojimo paraiškas per Optagelse yra privaloma nuo 2013 m. priėmimo.