Home > Studijų kokybė > Ugdomos asmeninės savybės > Gebėjimas į problemas pažvelgti iš įvairių pozicijų

Gebėjimas į problemas pažvelgti iš įvairių pozicijų

Bendravimas su kitų kultūrų atstovais leidBendravimas su kitų kultūrų atstovais leidBendravimas su kitų kultūrų atstovais leidžia į tas pačias problemas pažvelgti skirtingai. Kartu su kitataučiais atlikdamas užduotis, pamatysi, kad kitų kultūrų atstovai savaip suvokia problemas ir savaip jas sprendžia.