Home > Stojimo procesas > Reikalingi dokumentai

Reikalingi dokumentai

Pažymių išrašas
Pažymių išrašas yra grynas formalumas. Dalis universitetų aplamai neatsižvelg...
Rekomendacijos
Patariame iš mokyklos gauti dvi rekomendacijas. Tačiau dauguma universitetų reik...
Motyvacinis laiškas
Motyvacinis laiškas yra svarbiausia stojimo anketos dalis. Laišką turi įterpti ...
Pasas arba tapatybės kortelė
Reikia skenuoti ir įkelti į skiltį documents pirmo stojimo etapo metu. Tuo pačiu...
Brandos atestatas
* Jei šiuo metu esate 12 klasėje, brandos atestatą reikia skenuoti ir įkelti ...