Home > Specialybės > Menai > Vizualiniai > Modeliavimas / Model making

Modeliavimas / Model making

Modelis – įvairiose disciplinose, tai realaus reiškinio, proceso, struktūros, sistemos abstrakcija. Modelyje paliekamos tik tos savybes, kurios svarbios sprendžiamai problemai.

KUR STUDIJUOTI MODELIAVIMĄArts University Bournemouth
Model makingSVAJOJI TAPTI MODELIUOTOJU?
  PLAČIAU APIE MODELIAVIMĄ
Modelis – įvairiose disciplinose, tai realaus reiškinio, proceso, struktūros, sistemos abstrakcija. Modelyje paliekamos tik tos savybes, kurios svarbios sprendžiamai problemai. Modelis gali būti tiek fizinis, tiek virtualus. Modeliui kurti gali būti naudojami modeliavimo įrankiai. Modelis visada kuriamas tam tikru tikslu.

Kadangi modelis kuriamas modeliavimo kalba, tai jos specifikacija vadinama metamodeliu.
ĮSIJAUSK