Home > Specialybės > Humanitariniai mokslai > Filosofija / Philosophy

Filosofija / Philosophy

Filosofija (gr. φιλοσοφία < φιλο – „myliu“ + σοφία – išmintis) – mokslas apie bendriausius, universaliausius principus ir dėsningumus, instrumentarijus kitiems mokslams, visų pirma humanitariniams (taip kaip matematika – tiksliesiems mokslams).KUR STUDIJUOTI FILOSOFIJĄUniversity of Southampton
Economics and Philosophy (3 years)
English and Philosophy (3 years)
Film and Philosophy (3 years)
French and Philosophy (4 years)
German and Philosophy (4 years)
Philosophy (3 years)
Philosophy and History (3 years)
Philosophy and Mathematics (3 years)
Philosophy and Music (3 years)
Philosophy and Politics (3 years)
Philosophy and Sociology (3 years)

University of Greenwich
Philosophy and Politics
Philosophy and Creative Writing
Philosophy and English Literature
Philosophy and History
Philosophy and Sociology


SVAJOJI TAPTI FILOSOFU?
  PLAČIAU APIE FILOSOFIJĄ
Filosofija (gr. φιλοσοφία < φιλο – „myliu“ + σοφία – išmintis) – mokslas apie bendriausius, universaliausius principus ir dėsningumus, instrumentarijus kitiems mokslams, visų pirma humanitariniams (taip kaip matematika – tiksliesiems mokslams).


Filosofija yra iš graikų kalbos kilęs žodis (graikiškai φιλοσοφια < phileo – myliu + sophia – išmintis), reiškiantis „išminties meilę“ žinių siekimo prasme (teorinė filosofija) ir iš to sekančiu sąmoningu gėrio troškimu (praktinė filosofija). Paties žodžio įvedimas paprastai priskiriamas graikų mąstytojui Pitagorui iš Samo. Kiek tai yra patikimos žinios yra ginčytina, tačiau aišku, kad pats žodis atsirado ne ką anksčiau už Platoną.

Ilgą laiką „filosofijos“ sąvoka taikyta vakarietiškajai, iš Antikos graikų filosofijos kilusiai mąstymo tradicijai. Šiuo metu filosofija vadinamos ir Azijos mąstymo sistemos (Rytų filosofija), kurios dažnai glaudžiai susijusios su religiniais įsitikinimais. Be to paskutiniu metu „filosofijos“ sąvoka naudojama kaip „strategijos“ arba „koncepcijos“ sinonimas, pvz., „verslo filosofija“.

Moderniaisiais laikais paplito filosofijos apibūdinimas keturiais pagrindiniais klausimais, kuriuos suformulavo Imanuelis Kantas:
  • Ką aš galiu žinoti?
  • Ką aš turiu daryti?
  • Ko aš galiu tikėtis?
  • Kas yra žmogus?


ĮSIJAUSK