Studijų programos

Kiekvienas studentas gali pateikti paraiškas tik 5 studijų programoms, ir pasirinkimai negali būti pakeisti po to, kai paraiška įvedama į UCAS sistemą. Be to, jeigu studentas jau turi sukūręs UCAS paskyrą ir pateikęs paraišką, mes negalime pridėti papildomų paraiškų (naujos paraiškos yra trinamos).

Pasirenkamos studijų programos UCAS sistemoje nėra rašomos prioritetine tvarka.

Jeigu stojantysis pats teikia paraišką per UCAS, jis/ji prie jos turėtų pridėti tam tikrą raktinį žodį (buzzword). Tai padarius, mes galime prieiti prie paraiškos ir patys ją peržiūrėti. UCAS raktinis žodis 2014 m. stojimui yra: dreamfoundation
Siek svajonės! 
Mes rūpestingai padėsime.