Pasirinkimai UCAS sistemoje

Štai čia yra gana painus momentas. Kai jūs pateikiate paraišką į JK, iš jūsų yra reikalaujama pasirinkti studijų programas iki tam tikros datos. Ši data priklauso nuo to, kada jūs gaunate savo atsakymus - t.y. jeigu kvietimai jums yra atsiunčiami anksčiau, tai ir jūsų sprendimas turės būti priimtas anksčiau.


PASIRINKIMO TAISYKLĖS
Studentai gali turėti vieną TVIRTĄ (FIRM CHOICE) pasirinkimą ir vieną ATSARGINĮ (INSURANCE CHOICE) pasirinkimą. Tvirtas pasirinkimas reiškia, kad būtent tai yra ta studijų programa, kurią stojantysis yra pasiryžęs studijuoti, jeigu bus į ją priimtas. Atsarginis pasirinkimas yra skirtas apsidraudimui – tam atvejui, jeigu studentas nėra priimamas į savo tvirto pasirinkimo vietą. Studentai negali keisti savo pasirinkimų ir jeigu jie yra priimami, jie privalo arba studijuoti savo pasirinktą variantą, arba apskritai nestudijuoti. Visi kiti gauti teigiami atsakymai yra automatiškai atmetami, kai pasirenkami tvirtas ir atsarginis variantai.

Yra keletas skirtingų situacijų, kaip kvietimai gali būti priimami. Tai geriausiai iliustruoja pavyzdžiai.

Studentas A.
Pasirinkimas 1 – sąlyginis kvietimas.
Pasirinkimas 2 – sąlyginis kvietimas.
Pasirinkimas 3 – sąlyginis kvietimas.

Studentas A gali rinktis  iš visų trijų studijų programų, kadangi visi kvietimai yra teigiami. Taigi, jis gali rinktis vieną tvirtą variantą, atsarginį variantą, o likęs kvietimas bus atmestas. Taip pat jis gali turėti vieną tvirtą pasirinkimą, nesirinkti atsarginio varianto, arba atmesti visus pasiūlymus.

Studentas B.
Pasirinkimas 1 – sąlyginis kvietimas.
Pasirinkimas 2 – neigiamas atsakymas.
Pasirinkimas 3 – neigiamaas atsakymas.

Studentas B gali rinktis tik vieną studijų programą, į kurią jis gavo teigiamą atsakymą. Tai reiškia kad šią studijų programą jis gali arba pasirinkti, kaip tvirtą variantą, arba atmesti.

Studentas C.
Pasirinkimas 1 – sąlyginis kvietimas.
Pasirinkimas 2 – besąlyginis kvietimas.

Studentas C turi du pasirinkimus. Jis gali arba priimti besąlyginį kvietimą ir atsisakyti sąlyginio kvietimo (kadangi esant besąlyginiam kvietimui, atsarginis pasirinkimas nėra reikalingas) arba pasirinkti sąlyginį kvietimą kaip tvirtą variantą, ir besąlyginį kvietimą, kaip atsarginį variantą apsidraudimui. Tokiu atveju net jeigu jis ir nebus priimtas į savo pirmąjį pasirinkimą, jis bet kokiu atvejų turės savo atsarginį variantą, į kurį jis tikrai pateks.

Jeigu studentas ilgą laiką negauna galutinio (besąlyginio) atsakymo iš savo pirmo pasirinkimo ir pradeda nerimauti, kad gali būti per vėlu įstoti į atsarginį variantą – nesijaudinkite, atsarginis pasirinkimas niekur nedings (nebent semestro pradžia jau yra labai arti – tada panikuoti yra pagrindo, tokiu atveju, susisiekite su administracija).


KAIP PASIRINKTI?
Studentai turi būti įsitikinę savo pasirinkimu, kadangi vėliau jo pakeisti yra neįmanoma.
Be to, dėmesys turėtų būti atkreipiamas į tai, kad atsarginio pasirinkimo sąlygos turėtų būti žemesnės negu tvirto pasirinkimo, kadangi gavus neigiamą atsakymą į tvirtą pasirinkimą, yra tikimybė, kad į atsarginį pasirinkimą taip pat galite gauti neigiamą atsakymą jeigu jam iškeltos sąlygos yra tokios pat.
Jeigu bet kuriuo metu, studentas nusprendžia nebedalyvauti stojime, apie tai nedelsiant turėtų būti pranešta mums. Kuo anksčiau mes apie tai pranešime universitetui – tuo geriau. Kartais studentams gali reikėti patiems apie tai pranešti universitetui.Siek svajonės! 
Mes rūpestingai padėsime.