Home > Mitai, baimės ir sprendimai > Mitai > Būti patriotu - likti Lietuvoje?

Būti patriotu - likti Lietuvoje?

Būti patriotui nereiškia nuolat būti Lietuvoje. Tai reiškia dėl savo tėvynės įgyti aukščiausio lygio žinių ir patirties, pasisemti kitų tautų patirties ir po kelerių metų nuo studijų ar net po kelerių metų darbo ir kelionių grįžti į Lietuvą ir joje pritaikyti įgytas žinias, įgūdžius, geriausius užsienio pavyzdžius taip prisidedant prie šalies gerovės. O kol būsi užsienyje, pasistenk savo pavyzdžiu keisti užsieniečių nuomonę apie lietuvius.